Helsinki

Helsingin kirkkomusiikkipiiri

Pj. Paula Nuutinen (paula.nuutinen(at)outlook.com, 050 599 5340)
Siht. Hilkka Palmu (hilkka.palmu(at)elisanet.fi, 040 525 1054)

Helsingin kirkkomusiikkipiirin kuorojen kirjo on laaja ja laulajisto on keskimäärin taitavaa. Kuorot ovat toiminnaltaan vireitä ja hyvinkin oma-aloitteisia.

Tulevaisuudessa pyritään kehittämään piirin eri kuorojen välistä yhteistyötä, myös eri-ikäisten kuorojen kesken.

Piiri toimii Karkun kuorokurssin taustayhteisönä, ja sen kuorojen jäsenet ovat osallistuneet kursseille aktiivisesti. Kuorokouluttajamme Kati Pirttimaa ja Hannele Filppula ovat toimineet kursseilla kouluttajina.

Kuorokoulutuksessa perehdytään erilaisiin musiikkityyleihin entistä laaja-alaisemmin. Erityinen valopilkku on lapsi- ja nuorisokuoro Ilonpisarat, jonka kautta myös uuden laulajasukupolven tulevaisuus näyttää lupaavalta.

Piirin kuoronjohtajien keskuudessa on useita taiteellisesti ansioituneita ja monipuolisia kanttoreita, jotka kuoronjohtotyön lisäksi säveltävät ja sovittavat musiikkia kuorojensa käyttöön. Haasteena on usein jopa musiikillinen runsaudenpula, jonka kanavointiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.