Virsimerkit

Katso kaikki virsimerkit kaupassa täältä.

Suomen Kirkkomusiikkiliiton virsimerkin voi suorittaa kuka tahansa. Alle kouluikäinen saa pronssisen merkin taitamalla 7 virttä. Saman merkin saavuttaminen edellyttää koululaiselta 10 ja aikuiselta 20 virren osaamista. Merkeistä viimeisen, kultaisen virsitaitomerkin, saavuttaa osaamalla koko virsikirjan. Merkkisuoritus tapahtuu kanttorin johdolla, joten asiasta kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä oman seurakunnan kanttoriin. Ohessa tarkemmat vaatimukset virsimerkkien myöntämiseen:

VIRSIMERKIT

Pronssinen
Aikuiset                                          20 virttä
Kouluikäiset                                 10 virttä
Alle kouluikäiset                           7 virttä

Hopeinen
Aikuiset                                          50 virttä
Lapset ja nuoret                         25 virttä

Kultainen
Aikuiset                                          100 virttä
Lapset ja nuoret                           55 virttä

VIRSITAITOMERKIT

Pronssinen
Lapset ja nuoret                         100 virttä

Hopeinen
kaikki                                               200 virttä

Kultainen                                      kaikki virret
kaikki

Ohjeita virsimerkkien suoritustilaisuuteen

Virsimerkeillä kannustetaan lapsia ja aikuisia tuntemaan virsiä sekä opitaan käyttämään virsikirjaa. Virsimerkki voi olla koulun ja seurakunnan yhteinen projekti, jossa opettajat opettavat virret, mutta itse virsimerkki suoritetaan kanttorin johdolla. Kanttorilla on vastuu suoritustilaisuuden kulusta. Virsiä ei tarvitse osata ulkoa. Jokaisella virrellä täytyy olla eri sävelmä. Aikaisemman merkin virret voidaan huomioida ylemmän merkin virsimäärässä. Päähuomio merkkisuorituksessa on virren ja virsikirjan tuntemisella, ei laulutaidolla.

Muutamia käytännönohjeita virsimerkkien suorittamiseen:

– Virsimerkki voidaan suorittaa joko yksin tai pienissä (2-3 hengen) ryhmissä. Virret lauletaan ilman säestystä.

– Vaikka lauluääni ja -taito ei ratkaise suorituksen onnistumista, tulee virren kuitenkin olla selvästi tunnistettavissa.

– Pronssisen merkin kohdalla on suotavaa, että kaikki suoritukseen kuuluvat virret laulatetaan. Virsitaitomerkkien kohdalla kaikkia virsiä ei välttämättä tarvitse laulattaa. Kanttori pitää huolen siitä, että laulettujen virsien valikoima on kyllin laaja ja kattava.

– Aiemmat suoritukset otetaan huomioon laulettaessa vaativampia merkkejä. Jos henkilö on suorittanut aiemmin esimerkiksi pronssisen merkin, tarvitsee hän siis hopeisen merkin suorittamiseen 30 virttä lisää. Suoritetuista virsistä on siis hyvä pitää kirjaa.

Ohjeita lisävihkomerkin suoritukseen:

Virsiä ei tarvitse osata ulkoa. Merkin suorittavan ryhmän koolle ei ole rajaa, joten merkin voi suorittaa joko yksin, esimerkiksi koululuokka yhdessä tai kaikki yhteislaulutilaisuuteen osallistuvat. Leppoisiin massasuorituksiin rohkaistaan myös uudella edullisella tarramerkillä, jonka voi helposti jakaa vaikka koko torilliselle laulukansaa.

Lisävihkomerkki suoritetaan aina erikseen, eikä tavallisen virsimerkin suorituksiin voi sisällyttää lisävihon virsiä. Virsikirjan 700- ja 800 alkuisia jumalanpalveluslauluja ei huomioida virsimerkeissä.

Merkkien suoritusvaatimukset:

Pronssi:
Aikuiset 20 lisävihkovirttä, lapset 10 lisävihkovirttä

Hopea:
Aikuiset 40 lisävihkovirttä, lapset 20 lisävihkovirttä

Kulta:
Kaikki lisävihkovirret

Shopping Cart