Ansiomerkit

Katso kaikki ansiomerkit kaupassa täältä.
Huomioi, että pinssiä lukuun ottamatta ansiomerkkejä ei voi tilata verkkokaupasta, vaan ainoastaan anomuslomakkeilla.

Muista myös muut kiitos- ja lahjatuotteet, joita voit ostaa suoraan verkkokaupasta itsellesi tai lahjaksi. Tutustu lahjatuotteisiin täällä.

Vuosimerkit

Myöntämisperusteet

Vuosimerkkien perusteena on toimiminen kirkon musiikkitoiminnassa. Merkkivaihtoehdot ovat 2-, 5-, 10-, 20-, 30-, 40-, 50-, ja 60-vuotismerkit. Vuosimerkkiin oikeuttavaksi aktiiviseksi kaudeksi lasketaan esimerkiksi osallistuminen kirkon musiikkiryhmän toimintaan (kuorot, orkesterit, bändit, laulupiirit, muskarit jne.), musiikilliset messuavustustehtävät tms. Myös osittainen osallistuminen toimintaan voidaan lukea kokonaiseksi osallistumiskaudeksi.

Ainoastaan Kirkkomusiikkiliiton jäsenet (jäsenseurakunnat ja -yhdistykset) voivat hankkia merkkejä. Merkit ovat maksullisia.

Merkkien anominen ja jako

Yhdistystoimijoilla anomuksen tekee yhdistyksen hallitus. Päätöksen ansiomerkkien myöntämisestä tekee kirkkomusiikkipiirin hallitus, joka lisäksi toimittaa 30-vuotismerkistä alkaen ansiomerkkeihin kuuluvat kunniakirjat. Seurakuntajäsenten kohdalla anomuksen tekee seurakunnan viranhaltija. Anominen tällä lomakkeella.
Lomakkeen voi täyttää myös sähköisesti. Linkki sähköisesti täytettävään lomakkeeseen

Suositellaan, että piirihallituksen jäsen luovuttaa merkit sopivassa juhlatilaisuudessa. Ks. lisää vinkkejä merkkien jakotilaisuudesta sivun lopusta.

Suomen Kirkkomusiikkiliiton erityisansiomerkki

Suomen Kirkkomusiikkiliiton erityisansiomerkki on Kanttorin erityisansiomerkin rinnalla Suomen Kirkkomusiikkiliiton korkein tunnustus kirkkomusiikin hyväksi tehdystä työstä. Merkki anotaan Suomen Kirkkomusiikkiliiton hallitukselta. Merkki maksaa 60 euroa.

Anominen

Merkki anotaan Suomen Kirkkomusiikkiliiton hallitukselta tällä lomakkeella. Liittohallitus voi myöntää erityisansiomerkin myös hakemuksetta.

Myöntämisperusteet

Suomen Kirkkomusiikkiliiton erityisansiomerkki myönnetään erityisistä ansioista kirkkomusiikin hyväksi. Myöntämisperusteita voivat olla esimerkiksi musiikilliset ansiot, hallinnolliset ansiot, luottamustehtävät, toimintaedellytysten luominen ja tukeminen, suhdetoiminta tai muu aktiivinen työ kirkkomusiikin hyväksi.

Kanttorin erityisansiomerkki

Myöntämisperusteet

Suomen Kirkkomusiikkiliiton Kanttorin erityisansiomerkki on Suomen Kirkkomusiikkiliiton erityisansiomerkin rinnalla Suomen Kirkkomusiikkiliiton korkein tunnustus kirkkomusiikin hyväksi tehdystä työstä.

Anominen

Merkki anotaan Suomen Kirkkomusiikkiliiton hallitukselta tällä lomakkeella. Hakijoina voivat olla musiikkiryhmä, seurakunta tai kirkkomusiikkipiiri. Jos hakijana on musiikkiryhmä tai seurakunta, hakemukseen liitetään asianomaisen kirkkomusiikkipiirin lausunto. Merkki maksaa 60 euroa. Liittohallitus voi myöntää kanttorin erityisansiomerkin myös hakemuksetta.

Myöntämisperusteet

Kanttorin erityisansiomerkki myönnetään erityisistä ansioista kirkkomusiikin hyväksi. Myöntämisperusteita voivat olla esimerkiksi musiikilliset ansiot, hallinnolliset ansiot, luottamustehtävät, toimintaedellytysten luominen ja tukeminen, suhdetoiminta tai muu aktiivinen työ kirkkomusiikin hyväksi. Kanttorin ansioissa painotetaan aloitteellisuutta ja pitkäjänteisyyttä seurakunnan musiikkityössä ja sen kehittämisessä yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Lisäksi voidaan painottaa osallistumista kirkkomusiikkipiirin koulutus- ja musiikkitoimintaan tai järjestölliseen aktiivisuuteen tai liiton muihin luottamustehtäviin.

Mitali

Suomen Kirkkomusiikkiliiton mitali on taiteilija Pentti Papinahon suunnittelema. Mitali on yksipuolinen, läpimitaltaan 7 cm, materiaali on tompakkia pronssivarjostuksin. Tarkempia tietoja

Mitalia voivat jakaa sekä Kirkkomusiikkiliiton ja -piirien hallitukset että jäsenyhdistykset ja jäsenseurakunnat.

Mitalin voi antaa kirkkomusiikkityötä ansiokkaasti edistäneille henkilöille tai järjestöille. Mitali suositellaan annettavaksi merkkipäivänä tai juhlien yhteydessä. Mitali ja siihen kuuluva kunniakirja tilataan liiton toimistolta sähköpostilla skml@skml.fi tai puhelimitse 050 336 5396.

Vinkkejä merkkien käyttöön

Suomen Kirkkomusiikkiliiton myöntämä ansiomerkki on tunnustus musiikin lahjasta ja osoitus pitkäaikaisesta vapaaehtoistyöstä kirkkomusiikin parissa. Merkkiä kantamalla rohkaisemme muita seurakunnan jäseniä osallistumaan musiikkitoimintaan.

Ansiomerkkiä voi käyttää esimerkiksi Suomen Kirkkomusiikkiliiton, piirin tai kuoron juhlassa ja esiintymistilaisuuksissa. Merkkiä voidaan käyttää myös muiden musiikillisten järjestöjen juhlatilaisuuksissa sekä suku- tai perhejuhlissa. Kanttori voi kiinnittää merkin työasuunsa, kirkkomusiikkiharrastaja kulloiseenkin esiintymisasuunsa. Merkkejä kehotetaan käyttämään erityisesti esiintymisissä sekä piirien kirkkomusiikkijuhlilla ja valtakunnallisilla Kirkon musiikkijuhlilla.

Perinteisesti miehet kiinnittävät ansiomerkin puvuntakin vasemmalle puolelle siten, että silkkiruusukkeen kärjet osuvat taskunkäänteen alalaidan kohdalle. Merkin keskiviivan tulee osua taskun keskilinjaan. Taskuliinaa ei suositella käytettäväksi yhdessä ansiomerkin kanssa. Vapauksiakin voi halutessaan ottaa!

Naiset kiinnittävät ansiomerkin pukunsa vasempaan rintamukseen vastaavalle kohdalle. Perinteisestä poiketenkin voi toki merkkiä kantaa.

Erityisansiomerkin ja vuosimerkin kantaminen yhtä aikaa

Erityisansiomerkkiä ja vuosimerkkiä voidaan kantaa samanaikaisesti. Tällöin ne kiinnitetään kuten edellä, siten, että erityisansiomerkki kiinnitetään lähimmäksi vartalon keskilinjaa.

Liiton pinssi

Kuka tahansa voi käyttää liiton pinssiä ja se on tarkoitettu joka-aikaiseen käyttöön.

Vinkkejä merkkien jakotilaisuuteen

Merkit ovat kiitos kirkkomusiikkitoimijoille ja merkkien jakamisen hetki mahdollisuus juhlaan.

  • Missä yhteydessä merkit jaetaan? Suosittelemme, että merkit jaetaan arvokkaassa yhteydessä, esimerkiksi konsertissa, kirkkokahveilla tms.
  • Ketä kutsutaan tilaisuuteen? Suosittelemme, että kiitosta tuodaan esille myös läsnäolijoiden muodossa. Toivottavasti seurakunnan työntekijät, seurakunnan luottamushenkilöstö ja seurakunnan johto kunnioittavat tilaisuutta läsnäolollaan. Myös Kirkkomusiikkiliiton ja/tai kirkkomusiikkipiirin edustajat tulevat mielellään paikalle mahdollisuuksien puitteissa.
  • Minne asiasta tiedotetaan? Kirkkomusiikkiliitto ja Kirkkomusiikkilehti kertovat mielellään kirkkomusiikkitoimijoista. Ota yhteyttä skml@skml.fi
    Esimerkiksi paikallislehdet ovat pääsääntöisesti kiinnostuneita kertomaan oman alueensa palkituista kirkkomusiikkitoimijoista, kannattaa ottaa yhteyttä ja kertoa lähestyvästä merkkien jakotilaisuudesta.
  • Arvokkaalla tilaisuudella merkistä tulee suuri kiitos ja samalla tulemme jakaneeksi tietoisuutta siitä, kuinka upeaa, pitkäjänteistä ja omistautunutta toimintaa ihmiset tekevät kirkkomusiikin parissa.
Shopping Cart