Tue kirkkomusiikkia

Suomen Kirkkomusiikkiliiton tarkoitus on herättää ja ylläpitää kiinnostusta kirkkomusiikkiin. Voit tukea Kirkkomusiikkiliiton työtä lahjoituksella tai testamentilla. Seurakunnat voivat tukea kantamalla kolehdin.

Kiitos tuestasi! Se on merkittävä mahdollistaja sille, että pystymme tekemään töitä suomalaisen kirkkomusiikkitoiminnan tukemiseksi!

Rahankeräyksen myöntäjä Poliisihallitus. Luvan numero RA/2020/679, myöntämisajankohta 5.6.2020. Keräyksen aloituspäivä 11.7.2020.
Kerätyt varat käytetään kirkkomusiikkiin kohdistuvan kiinnostuksen herättämiseen ja ylläpitämiseen. Varoilla katetaan viestinnän kustannuksia sekä Kirkkomusiikin päivän ja Kirkon musiikkijuhlien kustannuksia. 

Varoja käytetään myös kirkkomusiikkitoiminnan kehittämiseen. Varoilla maksetaan lapsi- ja nuorisokuorotapahtumien kustannuksia sekä tuetaan alueellisten kirkkomusiikkipiirien tapahtumatoimintaa. 

Varoja voidaan käyttää myös henkilökunnan palkkakuluihin sekä toimitilavuokrien maksamiseen siltä osin, kuin kulut palvelevat varsinaista yleishyödyllistä toimintaa. 

***

Rahankeräyslupa Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry
Rahankeräysluvan myöntäjä Poliisihallitus Luvan numero RA/2018/605, myöntämisajankohta 21.6.2018
Keräyksen toimeenpanoaika 11.7.2018 – 10.7.2020, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Kerätyt varat käytetään toimialaan kuuluvien asioiden viestintään ja sosiaalisen musiikkityön toimintamallien levittämiseen kattamalla viestintäkuluja ja viestinnän koulutuskuluja sekä tarjoamalla harrastajatoimijoiden käyttöön erilaisia viestintäpohjia. Lisäksi varoja käytetään keskustoimiston sekä paikallisesti toimivien piirien järjestämän koulutustoiminnan harjoittamiseen sekä tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen (mm. valtakunnallinen lapsi- ja nuorisokuorotapahtuma sekä Kirkkomusiikin päivä.) Varoja voidaan käyttää myös henkilökunnan palkkakuluihin sekö toimitilavuokrien maksamiseen siltä osin, kuin kulut palvelevat varsinaista luvassa määrättyä yleishyödyllistä toimintaa.