Jäsenpalvelut

Mitä Suomen Kirkkomusiikkiliitto tarjoaa jäsenilleen?

Levitämme tietoa hengellisen musiikin ilmiöistä ja käytännöistä. Poimi parhaat toimintamallit inspiraatioksi omaan toimintaan! Toiminnassa ja viestinnässä keskitytään erityisesti kulloinkin niihin kirkkomusiikin ilmiöihin, joissa tukea eniten tarvitaan. Viime aikoina huomiota on saanut esimerkiksi musiikki hoivaympäristöissä, hyväntekeväisyyshankkeet musiikin avulla, musiikkitoiminnan lapsiparkit, virsimuskarit ja monikulttuurinen kirkkomusiikki. Suomen Kirkkomusiikkiliitto julkaisee maamme vanhinta musiikkilehteä Kirkkomusiikkia.

Koulutusta laulajille ja soittajille sekä musiikkikokoonpanojen taiteellisille johtajille. Osa koulutuksista on avoimia vain jäsenillemme, toisiin jäsenemme pääsevät muita edullisemmin. Jäsenet voivat tilata paikkakunnalleen maksuttomia koulutussisältöjä vuosittain vaihtuvan teeman mukaisesti. 

Tapahtuma- ja koulutustuki jäsenseurakunnille ja järjestöille esimerkiksi vierailevien kouluttajien palkkaamiseen tai useamman kokoonpanon yhteisharjoitusten tai -produktioiden toteuttamiseen. Kerran vuodessa syksyllä haussa liiton tapahtumatuki ja jatkuvassa haussa STEP-opintokeskustuki. Tuki antaa jäsenille mahdollisuuden edelleen kehittymiseen ja uusiin kohtaamisiin. Lue lisää täältä.  

Yhteiskustannus julkaisee hengellistä musiikkia jäsenistön tarpeisiin. Nuottihinnoista myönnetään 15 % alennus jäsenille. Jäsenistöä palvellaksemme julkaisemme musiikkia, jota kaupallisin perustein toimivat kustantajat eivät julkaise.

Välitämme vuosi, ansio- ja virsimerkkejä sekä lahja- ja kiitostuotteita. Vuosimerkkejä voidaan antaa ainoastaan jäsenillemme. Lahjatuotteissa hinnat ovat jäsenille muita edullisemmat. Näillä haluamme auttaa kiittämään kirkkomusiikkitoimijoita. Joka vuosi lukuisat jäsenemme saavat jopa 60-vuotismerkkejä kiitoksena 60-vuotta jatkuneesta osallistumisesta kirkkomusiikkitoimintaan. 

Olemme mukana järjestämässä paikallisia ja valtakunnallisia tapahtumia: Lapsi- ja nuorisokuorotapahtumat, kirkkomusiikkiseminaarit, valtakunnalliset musiikkijuhlat, Pohjoismaiset kirkkolaulujuhlat. Lisäksi alueelliset Kirkkomusiikkipiirit järjestävät alueellisesti yhteen kokoavia tapahtumia. Osallistumismaksut ovat jäsenille pääsääntöisesti muita edullisemmat. 

Kannustamme uusia ihmisiä mukaan kirkkomusiikkitoimintaan. Vuosittain järjestettävä valtakunnallinen kirkkomusiikin päivä vie musiikin keskelle arkea. Päivän tapahtumilla rohkaistaan uusia ihmisiä tulemaan mukaan kirkkomusiikkitoimintaan.

Kaikilla jäsenillämme on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista kirkkomusiikkitoimintaa Suomessa tuetaan. Liiton toimintaa ohjaa jäsenistön valitsema hallitus.

Tehdään yhdessä konkreettisia tekoja kirkkomusiikin hyväksi. Annetaan yhteiskunnallisessa keskustelussa kirkkomusiikille kuuluva painoarvo.

Messias Senaatintori

Shopping Cart