Kirkkomusiikkiliitto

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n (SKML) on jäsentensä valtakunnallinen keskusjärjestö, joka herättää ja ylläpitää kiinnostusta kirkkomusiikkiin, edistää maan kirkkomusiikkitoiminnan kehitystä sekä tukee ja ohjaa kirkkomusiikkityötä.

Näitä tarkoituksiaan edistääkseen SKML ry

  • edistää hyvien toimintamallien leviämistä kirkkomusiikin kentällä
  • viestii liiton toimialaan kuuluvista asioista kirkkomusiikkitoimijoiden parissa ja laajemmin yhteiskunnassa
  • harjoittaa koulutustoimintaa
  • järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia ja
  • harjoittaa alansa kustannustoimintaa.

Tärkein toiminnanrahoitusmuoto ovat jäsenmaksut. Olemme saaneet toimintaan avustusta myös opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Kirkkohallitukselta, Musiikin edistämissäätiöltä sekä kolehtina seurakuntalaisilta. Lämmin kiitos tuesta kirkkomusiikille!

Toiminnan suuntaviivat 2016–2026

Kymmenen vuoden aikajänteellä Suomen Kirkkomusiikkiliiton toiminnan tavoitteena on kehittää liiton toimintaa niin, että liitto on mahdollisimman laajasti koko kirkkomusiikkikentän keskusjärjestö Suomessa. Kiinnostusta kirkkomusiikkiin ylläpidetään ja lisätään koko suomalaisessa yhteiskunnassa ja myös kansainvälisessä, erityisesti pohjoismaisessa, yhteistyössä. Koko maan kirkkomusiikkitoiminnan kehitystä tuetaan ja ohjataan aktiivisesti keskittyen erityisesti kulloinkin niihin kirkkomusiikin ilmiöihin, joissa tukea eniten tarvitaan. Tavoitteena on tukea ja luoda Suomeen monipuolista kirkkomusiikkitoimintaa.

Kirkkomusiikkiliiton tavoitteena on käytännössä erityisesti

1) Kirkkomusiikin toimintaedellytysten tukeminen:

Olemassa olevan kirkkomusiikkiperinteen pidetään elävänä sekä luodaan mahdollisuuksia oman aikamme kirkkomusiikin tekemiseen ja julkaisemiseen. Kirkkomusiikin kenttää tuetaan koko kirjossaan, eri muodoissaan ja tyylilajeissaan.

2) Kulttuurisen sosiaalityön tekeminen kirkkomusiikkitoiminnan kautta:

Kirkkomusiikkitoiminnassa korostuu taiteellisten arvojen rinnalla myös kulttuurinen sosiaalityö. Kirkkomusiikkitoiminta voi olla väline myös ei-musiikillisten tavoitteiden saavuttamiseen, esimerkiksi ihmisten yhteisöllisyyden lisäämiseen, kirkon toiminnan tutuksi tekemiseen tai sisällöltään mielekkään elämän rakentamiseen. Kirkkomusiikkitoiminnassa on tilaa kaikille omista taidoista tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta.

Tutustu toimintasuunnitelmaan tästä.

Organisaatio

Edustajakokous

Vuosittain kokoontuva edustajakokous on liiton ylin päättävä elin. Edustajakokous on kaikille avoin. Äänivaltaa kokouksessa käyttävät kirkkomusiikkipiirien sekä jäsenseurakuntien nimeämät edustajat.

17 piiriä, jäsenyhdistykset ja jäsenseurakunnat

Kirkkomusiikkiliiton jäseniksi ovat vuoden 2017 alusta voineet liittyä kokonaiset seurakunnat. Jäsenseurakuntien määrä on kehittynyt seuraavasti: 2017: jäsenseurakuntia 18 kpl, 2018: jäsenseurakuntia 60 kpl, 2019: jäsenseurakuntia 76 kpl ja 2020: jäsenseurakuntia 84 (joissa yhteensä 797 375 jäsentä).

Vuonna 2021 piirien jäseninä oli yhteensä 222 musiikkiryhmää, joissa oli 3506 jäsentä sekä 19 lapsi- ja nuorisokuoroa, joissa oli 331 jäsentä.

Liittohallitus

3 musiikillista johtajaa
3 laulajaa tai soittajaa
1 teologi

Tutustu liittohallitukseen täällä.

Toimisto

Toiminnanjohtaja
Musiikkisihteeri
Liittosihteeri 20 %:nen

Shopping Cart