Infoa jäsenille

Kirkkomusiikilla on merkittävä rooli suomalaisessa musiikkikulttuurissa. Seurakuntien piirissä musiikkia harrastaa noin 50 000 suomalaista. Musiikkityö onkin kirkon vapaaehtoistoiminnan osallistujamäärältään suurin muoto. Lisäksi seurakunnissa työskentelee yli tuhat kanttoria, korkeasti koulutettua musiikin ammattilaista. Kirkkomusiikkitoimija saa apua ja tukea Kirkkomusiikkiliitosta.

Uutiskirjeet
kokoavat kirkkomusiikin ajankohtaisia asioita

Koulutustuki
myös rahallista tukea kirkkomusiikkitapahtumille

Yhdistysten mallisäännöt
valmiit pohjat musiikkiyhdistyksille ja alueellisille kirkkomusiikkipiireille