Täydentävien avustusten jakamista Kirkkomusiikkipiireille jatketaan

Kirkkomusiikkiliiton hallitus on päättänyt jatkaa käytäntöä, jossa Kirkkomusiikkipiirille kompensoidaan seurakuntajäsenyyden johdosta mahdollisesti supistuneet jäsenmaksutulot. Tarkoituksena on turvata se, ettei minkään piirin taloudellinen tilanne heikkene seurakuntajäsenyyden yleistymisen seurauksena.

Vastaava käytäntö on ollut voimassa koko ajan sitten vuoden 2017 alun, mistä alkaen kokonaiset seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovat voineet liittyä Kirkkomusiikkiliiton jäseniksi. Nyt aiemmin määräaikainen päätös muutettiin toistaiseksi voimassaolevaksi.

Kirkkomusiikkiliiton jäsenseurakunnat maksavat jäsenmaksun suoraan Kirkkomusiikkiliittoon. Liitto on tilittänyt edelleen 10 % jäsenmaksusta alueen kirkkomusiikkipiirille. Kirkkomusiikkipiirejä on kehotettu vapauttamaan jäsenseurakuntien mahdolliset kirkkomusiikkipiirin jäsenyhdistykset kirkkomusiikkipiirin keräämästä yhdistysjäsenmaksusta. Joissakin piireissä jäsenmaksukertymä on tässä tilanteessa supistunut. Toisaalta, erityisesti seurakuntajäsenyyden yleistyessä laajasti, piiri on voinut saada jäsenmaksuja aikaisempaa enemmän. Piirien keräämän jäsenmaksun suuruus on vaihdellut eri piirien välillä. Osa piireistä ei ole kerännyt piirin omaa jäsenmaksua lainkaan.

Tarkoituksena on, että yhdistykset – esimerkiksi kirkkokuoroyhdistykset – voivat olla edelleen alueen kirkkomusiikkipiirin jäsenyhdistyksiä, mutta tuplajasenmaksuja ei peritä. Tarkoitus on myös, että jäsenseurakuntien ei-yhdistysmuotoiset toimijat ovat tasaveroisesti tervetulleita kaikkeen toimintaan. Piirikokouksissa äänioikeus on kuitenkin sääntöjen mukaisesti jäsenyhdistyksillä.

Kirkkomusiikkipiiri voi vanhaan tapaan hakea avustusta piirin toimintaan, jos piirin saamat jäsenmaksutulot supistuvat seurakuntajäsenyyden yleistymisen seurauksena. Avustuksella kompensoidaan mahdollista jäsenmaksutulon nettotappiota ja sitä voi hakea kerran vuodessa. Erillistä hakuaikaa ei ole, vaan hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti.

Vapaamuotoinen avustushakemus, josta ilmenee haettu summa perusteineen, lähetetään liiton sähköpostiosoitteeseen skml@skml.fi Liittohallituksen päätöksen mahdollisista avustamisista tehdään luonnollisesti asian käsittelyhetken taloustilanteen mahdollistamissa rajoissa. Tähän mennessä mahdollisesti supistuneet jäsenmaksutulot on korvattu kaikille hakijoille täysimääräisinä.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Shopping Cart