Vuoden 2024 tuet haettavissa alueellisten koulutusten ja tapahtumien järjestämiseen

Tukea vuoden 2024 tapahtumille haetaan tällä verkkolomakkeella. Hakuaika päättyy 30.11.2023 klo 16.

Vuodelle 2024 myönnetään tukia alueellisiin koulutuksiin, laulujuhliin sekä muihin tapahtumiin. Myönnetyt tuet ovat tyypillisesti joitakin satoja euroja per tapahtuma.
Vuoden 2024 tuissa pyritään kannustamaan lapsikuorojen ja lasten musiikkiryhmien mukaan ottamiseen piirien ja seurakuntien tapahtumiin. Mikäli tapahtumassa on mukana lapsikuoro tai lasten ja/tai nuorten musiikkiryhmä, maksetaan tuki kaksinkertaisena.  

Vuoden 2024 tapahtumatukien myöntöperusteet:  

Kirkkomusiikkipiirien ja SKML:n seurakuntajäsenten tapahtumille myönnetään toiminta-avustus, kun tapahtumasta on  

1) tehty hakemus SKML:n liittohallitukselle ilmoitetun hakuajan puitteissa ja  

2) annettu toteutuneen koulutuksen lomake kalenterivuoden loppuun mennessä. Tätä tukea hakija voi saada kalenterivuodessa enintään kahteen tapahtumaan.  

 

Mikäli tapahtumassa on mukana lapsikuoro tai lasten ja/tai nuorten musiikkiryhmä, maksetaan tuki kaksinkertaisena.  

Kirkkomusiikkiliiton hallitus voi myös myöntää yhdelle tapahtumalle ns. suuren tapahtuman tuen, joka on enintään 1000 euroa. Tuen myöntämistä arvioitaessa huomioidaan tapahtuman laajuus, sisältö ja alueellinen/kansallinen merkittävyys. Tuki edellyttää, että tapahtumassa on mukana useampi lapsikuoro tai useampi lasten ja/tai nuorten musiikkiryhmä. 

 

Lisäksi tapahtumille voidaan myöntää korotettua tukea 50–500 €  

  1. a) tapahtuman sisällön perusteella 
  2. b) suuren osallistujamäärän perusteella 
  3. c) pitkien välimatkojen perusteella 
  4. d) pitkän keston perusteella 
  5. e) jonkin muun perustellun syyn johdosta 

Toteutuneesta koulutuksesta etukäteen myönnetty koulutustuki lunastetaan verkkolomakkeella. Linkki lomakkeeseen: https://suomen-kirkkomusiikki-liitto-lv.creamailer.fi/survey/answer/ogssipgmnzwvo  

 

Kaikille Kirkkomusiikkiliiton taloudellisesti tukemille jäsenten tapahtumille on alustavasti varattu rahoitusta myös STEP-opintokeskuksen kautta. Jos tapahtumassa on kyseessä koulutus, muistathan hakea tapahtumalle myös STEP-opintokeskuksen tuen! 

Lisätietoja täällä.

Shopping Cart