Kolehti

Kirkkohallitus esittää suosituksena, että seurakunnat löytäisivät ajankohdan kannettavaksi kolehdin seurakuntien musiikkitoiminnan tukemiseen Suomen Kirkkomusiikkiliiton kautta. Kolehtina saatu seurakuntalaisten tuki on merkittävä edellytys sille, että pystymme tekemään töitä suomalaisen kirkkomusiikkitoiminnan tukemiseksi.

Lämmin kiitos tuesta kirkkomusiikkityölle!

Jos haluat kohdistaa kolehdin erityisesti Kirkkomusiikin päivän järjestämiseen, merkitse se tilisiirron viitetiedoksi.

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry
FI23 5780 0720 1756 32

Voit tehdä lahjoituksen myös tekstiviestillä. Lahjoitussumman voit valita vapaasti, esimerkiksi:
LAHJOITA 5€, lähetä tekstiviesti 5 KIRKKOMUSIIKKI numeroon 16588
LAHJOITA 20€, lähetä tekstiviesti 20 KIRKKOMUSIIKKI numeroon 16588
LAHJOITA 40€, lähetä tekstiviesti 40 KIRKKOMUSIIKKI numeroon 16588

Rahankeräyksen myöntäjä Poliisihallitus. Luvan numero RA/2020/761/Rabita, myöntämisajankohta 5.6.2020. Keräyksen aloituspäivä 11.7.2020.
Kerätyt varat käytetään kirkkomusiikkiin kohdistuvan kiinnostuksen herättämiseen ja ylläpitämiseen. Varoilla katetaan viestinnän kustannuksia sekä Kirkkomusiikin päivän ja Kirkon musiikkijuhlien kustannuksia. 

Varoja käytetään myös kirkkomusiikkitoiminnan kehittämiseen. Varoilla maksetaan lapsi- ja nuorisokuorotapahtumien kustannuksia sekä tuetaan alueellisten kirkkomusiikkipiirien tapahtumatoimintaa. 

Varoja voidaan käyttää myös henkilökunnan palkkakuluihin sekä toimitilavuokrien maksamiseen siltä osin, kuin kulut palvelevat varsinaista yleishyödyllistä toimintaa. 

Kuvaaja Pentti Mansukoski
Shopping Cart