Kolehti

Kirkkohallitus esittää suosituksena, että seurakunnat löytäisivät ajankohdan kannettavaksi kolehdin seurakuntien musiikkitoiminnan tukemiseen Suomen Kirkkomusiikkiliiton kautta. Kolehtina saatu seurakuntalaisten tuki on merkittävä edellytys sille, että pystymme tekemään töitä suomalaisen kirkkomusiikkitoiminnan tukemiseksi.

Lämmin kiitos tuesta kirkkomusiikkityölle!

Jos haluat kohdistaa kolehdin erityisesti Kirkkomusiikin päivän järjestämiseen, merkitse se tilisiirron viitetiedoksi.

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry
FI23 5780 0720 1756 32

Voit tehdä lahjoituksen myös tekstiviestillä. Lahjoitussumman voit valita vapaasti, esimerkiksi:
LAHJOITA 5€, lähetä tekstiviesti 5 KIRKKOMUSIIKKI numeroon 16588
LAHJOITA 20€, lähetä tekstiviesti 20 KIRKKOMUSIIKKI numeroon 16588
LAHJOITA 40€, lähetä tekstiviesti 40 KIRKKOMUSIIKKI numeroon 16588

Rahankeräyksen myöntäjä Poliisihallitus. Luvan numero RA/2020/761/Rabita, myöntämisajankohta 5.6.2020. Keräyksen aloituspäivä 11.7.2020.
Kerätyt varat käytetään kirkkomusiikkiin kohdistuvan kiinnostuksen herättämiseen ja ylläpitämiseen. Varoilla katetaan viestinnän kustannuksia sekä Kirkkomusiikin päivän ja Kirkon musiikkijuhlien kustannuksia. 

Varoja käytetään myös kirkkomusiikkitoiminnan kehittämiseen. Varoilla maksetaan lapsi- ja nuorisokuorotapahtumien kustannuksia sekä tuetaan alueellisten kirkkomusiikkipiirien tapahtumatoimintaa. 

Varoja voidaan käyttää myös henkilökunnan palkkakuluihin sekä toimitilavuokrien maksamiseen siltä osin, kuin kulut palvelevat varsinaista yleishyödyllistä toimintaa. 

Kuvaaja Pentti Mansukoski

Testamentti

Testamentilla päätetään ja kerrotaan siitä, miten haluat omaisuutesi jaettavan kuolemasi jälkeen. Jokainen lahjoitus, pienikin, on meille arvokas. Voit tukea kirkkomusiikkityötä tekemällä testamentin Suomen Kirkkomusiikkiliitolle.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Yhteyshenkilö toiminnanjohtaja Jonna Aakkula
jonna.aakkula@skml.fi
p. 050 385 9350

Kuvaaja Pentti Mansukoski

Lahjoitus

Suomen Kirkkomusiikkiliiton tarkoitus on herättää ja ylläpitää kiinnostusta kirkkomusiikkiin. Voit tukea Kirkkomusiikkiliiton työtä lahjoituksella.

Voit tehdä lahjoituksen Suomen Kirkkomusiikkiliiton rahankeräystilille FI96 5727 1820 0428 43

Voit tehdä lahjoituksen myös tekstiviestillä. Lahjoitussumman voit valita vapaasti, esimerkiksi:
LAHJOITA 5€, lähetä tekstiviesti 5 KIRKKOMUSIIKKI numeroon 16588
LAHJOITA 20€, lähetä tekstiviesti 20 KIRKKOMUSIIKKI numeroon 16588
LAHJOITA 40€, lähetä tekstiviesti 40 KIRKKOMUSIIKKI numeroon 16588

Kiitos tuestasi!

”Maailman suuret musiikkiteokset on sävelletty pääsääntöisesti kirkon tai sen edustajien tukemana. Bach, Mozart, Beethoven… Nämä virkistävät meitä yhä edelleen, jopa vuosisatoja myöhemmin.” (Kirkkokuoroharrastaja/tenori, 52 v.)
Lahjoitusvarojen avulla Kirkkomusiikkiliitto pystyy toteuttamaan oman aikamme hengellisen musiikin nuottikustannustoimintaa.

”Kirkkomusiikin äärellä saa levätä.” (Messuavustajana toimiva soitonharrastaja, 36 v.)
Lahjoitusvarojen avulla Kirkkomusiikkiliitto pystyy viestimään siitä, että kaikki ovat tervetulleita mukaan kirkkomusiikkitoimintaan.

”Tää on ainoa harrastus, mistä mulle tulee oikeasti iloinen olo.” (Seurakunnan lapsikuorolainen, 12 v.)
Lahjoitusvarojen avulla Kirkkomusiikkiliitto pystyy järjestämään valtakunnallisia lapsi- ja nuorisokuorotapahtumia.

”Kirkkomusiikki on kaksinkertaista rukousta.” (Kirkkokuoroharrastaja/sopraano, 77 v.)
Lahjoitusvarojen avulla Kirkkomusiikkiliitto pystyy pitämään esillä kirkkomusiikin merkitystä seurakunnissa.

”Kuorolaulussa saamme tehdä yhdessä. Jokainen yksittäinen laulaja on tärkeä, mutta yhdessä stemmat ja laulajat muodostavat soivan kokonaisuuden.” (Kanttori 40 v.)

***

Rahankeräyksen myöntäjä Poliisihallitus. Luvan numero RA/2020/679, myöntämisajankohta 5.6.2020. Keräyksen aloituspäivä 11.7.2020.
Kerätyt varat käytetään kirkkomusiikkiin kohdistuvan kiinnostuksen herättämiseen ja ylläpitämiseen. Varoilla katetaan viestinnän kustannuksia sekä Kirkkomusiikin päivän ja Kirkon musiikkijuhlien kustannuksia. 

Varoja käytetään myös kirkkomusiikkitoiminnan kehittämiseen. Varoilla maksetaan lapsi- ja nuorisokuorotapahtumien kustannuksia sekä tuetaan alueellisten kirkkomusiikkipiirien tapahtumatoimintaa. 

Varoja voidaan käyttää myös henkilökunnan palkkakuluihin sekä toimitilavuokrien maksamiseen siltä osin, kuin kulut palvelevat varsinaista yleishyödyllistä toimintaa. 

*

Rahankeräyslupa Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry
Rahankeräysluvan myöntäjä Poliisihallitus Luvan numero RA/2018/605, myöntämisajankohta 21.6.2018
Keräyksen toimeenpanoaika 11.7.2018 – 10.7.2020, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Kerätyt varat käytetään toimialaan kuuluvien asioiden viestintään ja sosiaalisen musiikkityön toimintamallien levittämiseen kattamalla viestintäkuluja ja viestinnän koulutuskuluja sekä tarjoamalla harrastajatoimijoiden käyttöön erilaisia viestintäpohjia. Lisäksi varoja käytetään keskustoimiston sekä paikallisesti toimivien piirien järjestämän koulutustoiminnan harjoittamiseen sekä tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen (mm. valtakunnallinen lapsi- ja nuorisokuorotapahtuma sekä Kirkkomusiikin päivä.) Varoja voidaan käyttää myös henkilökunnan palkkakuluihin sekö toimitilavuokrien maksamiseen siltä osin, kuin kulut palvelevat varsinaista luvassa määrättyä yleishyödyllistä toimintaa. 

Tue kirkkomusiikkia

Suomen Kirkkomusiikkiliiton tarkoitus on herättää ja ylläpitää kiinnostusta kirkkomusiikkiin. Voit tukea Kirkkomusiikkiliiton työtä lahjoituksella tai testamentilla. Seurakunnat voivat tukea kantamalla kolehdin.

Kiitos tuestasi! Se on merkittävä mahdollistaja sille, että pystymme tekemään töitä suomalaisen kirkkomusiikkitoiminnan tukemiseksi!

Rahankeräyksen myöntäjä Poliisihallitus. Luvan numero RA/2020/679, myöntämisajankohta 5.6.2020. Keräyksen aloituspäivä 11.7.2020.
Kerätyt varat käytetään kirkkomusiikkiin kohdistuvan kiinnostuksen herättämiseen ja ylläpitämiseen. Varoilla katetaan viestinnän kustannuksia sekä Kirkkomusiikin päivän ja Kirkon musiikkijuhlien kustannuksia. 

Varoja käytetään myös kirkkomusiikkitoiminnan kehittämiseen. Varoilla maksetaan lapsi- ja nuorisokuorotapahtumien kustannuksia sekä tuetaan alueellisten kirkkomusiikkipiirien tapahtumatoimintaa. 

Varoja voidaan käyttää myös henkilökunnan palkkakuluihin sekä toimitilavuokrien maksamiseen siltä osin, kuin kulut palvelevat varsinaista yleishyödyllistä toimintaa. 

***

Rahankeräyslupa Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry
Rahankeräysluvan myöntäjä Poliisihallitus Luvan numero RA/2018/605, myöntämisajankohta 21.6.2018
Keräyksen toimeenpanoaika 11.7.2018 – 10.7.2020, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Kerätyt varat käytetään toimialaan kuuluvien asioiden viestintään ja sosiaalisen musiikkityön toimintamallien levittämiseen kattamalla viestintäkuluja ja viestinnän koulutuskuluja sekä tarjoamalla harrastajatoimijoiden käyttöön erilaisia viestintäpohjia. Lisäksi varoja käytetään keskustoimiston sekä paikallisesti toimivien piirien järjestämän koulutustoiminnan harjoittamiseen sekä tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen (mm. valtakunnallinen lapsi- ja nuorisokuorotapahtuma sekä Kirkkomusiikin päivä.) Varoja voidaan käyttää myös henkilökunnan palkkakuluihin sekö toimitilavuokrien maksamiseen siltä osin, kuin kulut palvelevat varsinaista luvassa määrättyä yleishyödyllistä toimintaa.