Kouluttajapankki

Kuka olisi sopiva kouluttaja esimerkiksi viikonlopun harjoitusleiriin? Kirkkomusiikkiliiton kouluttajapankissa esitellään erinomaisiksi todettuja ryhmänvetäjiä, jotka ovat tuttuja Vuoden musiikkiryhmä -tunnustuksen saaneista kokoonpanoista. Ota yhteyttä suoraan kouluttajaan ja sovi koulutuksesta! Palkkionmaksamisessa voitte käyttää apuna Kirkkomusiikkiliiton palkanmaksupalvelua.
Kirkkomusiikkiliitto tarjoaa joka vuosi kahdelle Kirkkomusiikkipiirille ilmaisen kouluttajan liiton kouluttajapankista kirkkomusiikkipiirin järjestämään tapahtumaan. Liitto maksaa kouluttajan matka- ja majoituskulut sekä palkkion kouluttajalle. Mikäli halukkaita piirejä on useampia kuin kaksi, suoritetaan arvonta. Kouluttajan saavaksi piiriksi priorisoidaan sellaista/sellaisia piirejä, jotka eivät ole edeltävinä vuosina saaneet kouluttajaa SKML:n tukemana. Kouluttaja-arvontaan osallistutaan edeltävänä syksynä, yhtä aikaa liiton koulutus- ja tapahtumatukianomusten kanssa.

Jatka artikkeliin Kouluttajapankki

Palkanmaksupalvelu

Kirkkomusiikkiliitto tarjoaa nyt kaikille jäsenilleen palkanmaksupalvelua: Ilmoita liittoon maksettavasta palkkiosta. Samassa yhteydessä voidaan maksaa myös mahdollisia päivärahoja, kilometrikorvauksia tai muita kulukorvauksia. Kirkkomusiikkiliitto toimii palkanmaksajana ja lähettää teille maksettavaksi aivan normaalin laskun. Lasku kattaa palkan sivukuluineen sekä käsittelymaksun 15 € / palkka.

Palvelua tarjotaan kaikille Kirkkomusiikkiliiton jäsentoimijoille: Jäsenseurakuntien musiikkitoimijoille, alueellisille kirkkomusiikkipiireille sekä niiden kautta jäseninä oleville yhdistyksille kuten kirkkokuoroille.

Esimerkkejä:
– Kuoro toteuttaa teoksen yhdessä trumpetistin kanssa. Soittajalle maksetaan palkka.
– Musiikkiryhmää johtaa muu kuin seurakunnan palkkaama vetäjä.
– Harjoitusviikonloppuun kutsutaan kolme vierailevaa kouluttajaa, joille maksetaan palkat.

Huomioithan myös, että kaikkeen tavanomaisesta poikkeavaan koulutustoimintaan kannattaa hakea STEP-opintokeskustuki, jolla voi maksaa esimerkiksi näitä palkkakuluja. STEP-opintokeskustuen haku on jatkuva ja hakemus jätetään viimeistään 3 viikkoa ennen tilaisuutta.

*
Palkanmaksupalvelu toimii näin:

 1. Lähetä viesti osoitteeseen skml@skml.fi
  1. Kerro viestissä maksetuksi sovitut palkat (brutto) sekä saajan tiedot: nimi, osoite, sähköposti, pankkiyhteys. Mukaan myös verokortti tai vaihtoehtoisesti ennakonpidätys 60 %.
  2. Kerro viestissä myös laskutustiedot, mihin lähetetään lasku palkasta sivukuluineen.
   Huomioi, että laskutettavan tahon on oltava Kirkkomusiikkiliiton jäsen (seurakunta tai kirkkomusiikkipiiri) tai kirkkomusiikkipiirin jäsen (yhdistys).
 2. Kirkkomusiikkiliitto maksaa palkan ja lähettää palkansaajalle palkkalistan. Maksupäivä on kuukauden 25. päivä.
 3. Kirkkomusiikkiliitto lähettää teille laskun joka kattaa palkan sivukuluineen + käsittelymaksu 15 € / lasku.

Ansiomerkit

Katso kaikki ansiomerkit kaupassa täältä.
Huomioi, että mitalia ja pinssiä lukuun ottamatta ansiomerkkejä ei voi tilata verkkokaupasta, vaan ainoastaan anomuslomakkeilla.

Muista myös muut kiitos- ja lahjatuotteet, joita voit ostaa suoraan verkkokaupasta itsellesi tai lahjaksi. Tutustu lahjatuotteisiin täällä.

Vuosimerkit

Myöntämisperusteet

Vuosimerkkien perusteena on toimiminen kirkon musiikkitoiminnassa. Merkkivaihtoehdot ovat 2-, 5-, 10-, 20-, 30-, 40-, 50-, ja 60-vuotismerkit. Vuosimerkkiin oikeuttavaksi aktiiviseksi kaudeksi lasketaan esimerkiksi osallistuminen kirkon musiikkiryhmän toimintaan (kuorot, orkesterit, bändit, laulupiirit, muskarit jne.), musiikilliset messuavustustehtävät tms. Myös osittainen osallistuminen toimintaan voidaan lukea kokonaiseksi osallistumiskaudeksi.

Ainoastaan Kirkkomusiikkiliiton jäsenet (jäsenseurakunnat ja -yhdistykset) voivat hankkia merkkejä. Merkit ovat maksullisia.

Merkkien anominen ja jako

Yhdistystoimijoilla anomuksen tekee yhdistyksen hallitus. Päätöksen ansiomerkkien myöntämisestä tekee kirkkomusiikkipiirin hallitus, joka lisäksi toimittaa 30-vuotismerkistä alkaen ansiomerkkeihin kuuluvat kunniakirjat. Seurakuntajäsenten kohdalla anomuksen tekee seurakunnan viranhaltija. Anominen tällä lomakkeella.
Lomakkeen voi täyttää myös sähköisesti. Linkki sähköisesti täytettävään lomakkeeseen: https://suomen-kirkkomusiikki-liitto-lv.creamailer.fi/survey/jrkhqo6xmqpn8 

Suositellaan, että piirihallituksen jäsen luovuttaa merkit sopivassa juhlatilaisuudessa. Ks. lisää vinkkejä merkkien jakotilaisuudesta sivun lopusta.

Suomen Kirkkomusiikkiliiton erityisansiomerkki

Suomen Kirkkomusiikkiliiton erityisansiomerkki on Kanttorin erityisansiomerkin rinnalla Suomen Kirkkomusiikkiliiton korkein tunnustus kirkkomusiikin hyväksi tehdystä työstä. Merkki anotaan Suomen Kirkkomusiikkiliiton hallitukselta. Merkki maksaa 56 euroa.

Anominen

Merkki anotaan Suomen Kirkkomusiikkiliiton hallitukselta tällä lomakkeella. Liittohallitus voi myöntää erityisansiomerkin myös hakemuksetta.

Myöntämisperusteet

Suomen Kirkkomusiikkiliiton erityisansiomerkki myönnetään erityisistä ansioista kirkkomusiikin hyväksi. Myöntämisperusteita voivat olla esimerkiksi musiikilliset ansiot, hallinnolliset ansiot, luottamustehtävät, toimintaedellytysten luominen ja tukeminen, suhdetoiminta tai muu aktiivinen työ kirkkomusiikin hyväksi.

Kanttorin erityisansiomerkki

Myöntämisperusteet

Suomen Kirkkomusiikkiliiton Kanttorin erityisansiomerkki on Suomen Kirkkomusiikkiliiton erityisansiomerkin rinnalla Suomen Kirkkomusiikkiliiton korkein tunnustus kirkkomusiikin hyväksi tehdystä työstä.

Anominen

Merkki anotaan Suomen Kirkkomusiikkiliiton hallitukselta tällä lomakkeella. Hakijoina voivat olla musiikkiryhmä, seurakunta tai kirkkomusiikkipiiri. Jos hakijana on musiikkiryhmä tai seurakunta, hakemukseen liitetään asianomaisen kirkkomusiikkipiirin lausunto. Merkki maksaa 56 euroa. Liittohallitus voi myöntää kanttorin erityisansiomerkin myös hakemuksetta.

Myöntämisperusteet

Kanttorin erityisansiomerkki myönnetään erityisistä ansioista kirkkomusiikin hyväksi. Myöntämisperusteita voivat olla esimerkiksi musiikilliset ansiot, hallinnolliset ansiot, luottamustehtävät, toimintaedellytysten luominen ja tukeminen, suhdetoiminta tai muu aktiivinen työ kirkkomusiikin hyväksi. Kanttorin ansioissa painotetaan aloitteellisuutta ja pitkäjänteisyyttä seurakunnan musiikkityössä ja sen kehittämisessä yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Lisäksi voidaan painottaa osallistumista kirkkomusiikkipiirin koulutus- ja musiikkitoimintaan tai järjestölliseen aktiivisuuteen tai liiton muihin luottamustehtäviin.

Mitali

Suomen Kirkkomusiikkiliiton mitali on taiteilija Pentti Papinahon suunnittelema. Mitali on yksipuolinen, läpimitaltaan 7 cm, materiaali on tompakkia pronssivarjostuksin.

Mitalia voivat jakaa sekä Kirkkomusiikkiliiton ja -piirien hallitukset että jäsenyhdistykset ja jäsenseurakunnat.

Mitalin voi antaa kirkkomusiikkityötä ansiokkaasti edistäneille henkilöille tai järjestöille. Mitali suositellaan annettavaksi merkkipäivänä tai juhlien yhteydessä. Mitalin voi tilata suoraan verkkokaupasta. 

Vinkkejä merkkien käyttöön

Suomen Kirkkomusiikkiliiton myöntämä ansiomerkki on tunnustus musiikin lahjasta ja osoitus pitkäaikaisesta vapaaehtoistyöstä kirkkomusiikin parissa. Merkkiä kantamalla rohkaisemme muita seurakunnan jäseniä osallistumaan musiikkitoimintaan.

Ansiomerkkiä voi käyttää esimerkiksi Suomen Kirkkomusiikkiliiton, piirin tai kuoron juhlassa ja esiintymistilaisuuksissa. Merkkiä voidaan käyttää myös muiden musiikillisten järjestöjen juhlatilaisuuksissa sekä suku- tai perhejuhlissa. Kanttori voi kiinnittää merkin työasuunsa, kirkkomusiikkiharrastaja kulloiseenkin esiintymisasuunsa. Merkkejä kehotetaan käyttämään erityisesti esiintymisissä sekä piirien kirkkomusiikkijuhlilla ja valtakunnallisilla Kirkon musiikkijuhlilla.

Perinteisesti miehet kiinnittävät ansiomerkin puvuntakin vasemmalle puolelle siten, että silkkiruusukkeen kärjet osuvat taskunkäänteen alalaidan kohdalle. Merkin keskiviivan tulee osua taskun keskilinjaan. Taskuliinaa ei suositella käytettäväksi yhdessä ansiomerkin kanssa. Vapauksiakin voi halutessaan ottaa!

Naiset kiinnittävät ansiomerkin pukunsa vasempaan rintamukseen vastaavalle kohdalle. Perinteisestä poiketenkin voi toki merkkiä kantaa.

Erityisansiomerkin ja vuosimerkin kantaminen yhtä aikaa

Erityisansiomerkkiä ja vuosimerkkiä voidaan kantaa samanaikaisesti. Tällöin ne kiinnitetään kuten edellä, siten, että erityisansiomerkki kiinnitetään lähimmäksi vartalon keskilinjaa.

Liiton pinssi

Kuka tahansa voi käyttää liiton pinssiä ja se on tarkoitettu joka-aikaiseen käyttöön.

Vinkkejä merkkien jakotilaisuuteen

Merkit ovat kiitos kirkkomusiikkitoimijoille ja merkkien jakamisen hetki mahdollisuus juhlaan.

 • Missä yhteydessä merkit jaetaan? Suosittelemme, että merkit jaetaan arvokkaassa yhteydessä, esimerkiksi konsertissa, kirkkokahveilla tms.
 • Ketä kutsutaan tilaisuuteen? Suosittelemme, että kiitosta tuodaan esille myös läsnäolijoiden muodossa. Toivottavasti seurakunnan työntekijät, seurakunnan luottamushenkilöstö ja seurakunnan johto kunnioittavat tilaisuutta läsnäolollaan. Myös Kirkkomusiikkiliiton ja/tai kirkkomusiikkipiirin edustajat tulevat mielellään paikalle mahdollisuuksien puitteissa.
 • Minne asiasta tiedotetaan? Kirkkomusiikkiliitto ja Kirkkomusiikkilehti kertovat mielellään kirkkomusiikkitoimijoista. Ota yhteyttä skml@skml.fi
  Esimerkiksi paikallislehdet ovat pääsääntöisesti kiinnostuneita kertomaan oman alueensa palkituista kirkkomusiikkitoimijoista, kannattaa ottaa yhteyttä ja kertoa lähestyvästä merkkien jakotilaisuudesta.
 • Arvokkaalla tilaisuudella merkistä tulee suuri kiitos ja samalla tulemme jakaneeksi tietoisuutta siitä, kuinka upeaa, pitkäjänteistä ja omistautunutta toimintaa ihmiset tekevät kirkkomusiikin parissa.

Jäsenmaksut

Seurakuntajäsen

Jäsenmaksu on 0,06 € / seurakunnan jäsen. (esim. 10 000 jäsenen seurakunnassa 600,00 €), mutta kuitenkin aina vähintään 200 € / seurakunta. Mikäli jäsenseurakunnassa / seurakuntayhtymässä on yli 30 000 jäsentä, jäsenmaksu on yli 30 000 henkilöä ylittävältä osalta 0,025 € / seurakunnan tai seurakuntayhtymän jäsen.  Seurakuntajäsenten kaikki musiikkitoiminta ja työntekijät pääsevät liiton toiminnan ja tukien piiriin riippumatta siitä, millä tavalla musiikkitoiminta on organisoitu tai kuinka pysyväisluonteista se on.

Erityisesti niissä seurakunnissa, joissa on ennestään Kirkkomusiikkiliiton jäsenyhdistyksiä kannattaa huomioida, että jäsenmaksu maksetaan joko seurakuntajäsenyydestä tai yhdistysjäsenyydestä. Mikäli seurakunta liittyy jäseneksi ajankohtana, jolloin seurakunnassa toimivat liiton jäsenyhdistykset (esim. kirkkokuoro) ovat jo maksaneet saman vuoden jäsenmaksun, liitto palauttaa pyynnöstä kuluvan vuoden liiton jäsenmaksuosuuden 15,50 € / yhdistyksen jäsen. Näin seurakuntajäseneksi voi liittyä hyvin mihin aikaan vuodesta tahansa, eikä kaksinkertaista jäsenmaksua peritä missään vaiheessa. Seurakunnan liityttyä jäseneksi, seurakunnan piirissä toimivat yhdistykset on jatkossa vapautettu yhdistysjäsenmaksusta. Seurakuntajäseneksi voi toki ilmoittaa liityttävän myös vasta seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin seuraava jäsenmaksu peritään suoraan seurakunnalta.


Yhdistysjäsen

Jäsenmaksun suuruus on 15,50 € / henkilö. Yhdistykset, jotka toimivat Kirkkomusiikkiliiton jäsenseurakuntien puitteissa, on vapautettu jäsenmaksusta.

Jäsenmaksua ei peritä alle 20-vuotiailta jäseniltä. Jäsenmaksusta on vapautettu vielä sen vuoden, jolloin jäsen täyttää 20 vuotta.

Yhdistysjäsenyyden edellytyksenä on, että musiikkitoiminta on organisoitunut yhdistysmuotoon, esimerkiksi kuoroyhdistykseksi tai seurakunnan musiikkitoiminnan yhdistykseksi.

Yhdistysjäsenet ovat myös paikallisen kirkkomusiikkipiirin jäseniä. Kirkkomusiikkipiirit saattavat periä omia, pieniä jäsenmaksuja paikallisen kirkkomusiikkitoiminnan tukemiseksi.

Jäsenpalvelut

Mitä Suomen Kirkkomusiikkiliitto tarjoaa jäsenilleen?

Levitämme tietoa hengellisen musiikin ilmiöistä ja käytännöistä. Poimi parhaat toimintamallit inspiraatioksi omaan toimintaan! Toiminnassa ja viestinnässä keskitytään erityisesti kulloinkin niihin kirkkomusiikin ilmiöihin, joissa tukea eniten tarvitaan. Viime aikoina huomiota on saanut esimerkiksi musiikki hoivaympäristöissä, hyväntekeväisyyshankkeet musiikin avulla, musiikkitoiminnan lapsiparkit, virsimuskarit ja monikulttuurinen kirkkomusiikki. Suomen Kirkkomusiikkiliitto julkaisee maamme vanhinta musiikkilehteä Kirkkomusiikkia.

Koulutusta laulajille ja soittajille sekä musiikkikokoonpanojen taiteellisille johtajille. Osa koulutuksista on avoimia vain jäsenillemme, toisiin jäsenemme pääsevät muita edullisemmin. Jäsenet voivat tilata paikkakunnalleen maksuttomia koulutussisältöjä vuosittain vaihtuvan teeman mukaisesti (2018-2019 viestintä, 2020 hoivamusiikki). 

Tapahtuma- ja koulutustuki jäsenseurakunnille ja järjestöille esimerkiksi vierailevien kouluttajien palkkaamiseen tai useamman kokoonpanon yhteisharjoitusten tai -produktioiden toteuttamiseen. Kerran vuodessa syksyllä haussa liiton tapahtumatuki ja jatkuvassa haussa STEP-opintokeskustuki. Tuki antaa jäsenille mahdollisuuden edelleen kehittymiseen ja uusiin kohtaamisiin. Lue lisää täältä.  

Yhteiskustannus julkaisee hengellistä musiikkia jäsenistön tarpeisiin. Nuottihinnoista myönnetään 15 % alennus jäsenille. Jäsenistöä palvellaksemme julkaisemme musiikkia, jota kaupallisin perustein toimivat kustantajat eivät julkaise.

Välitämme vuosi, ansio- ja virsimerkkejä sekä lahja- ja kiitostuotteita. Vuosimerkkejä voidaan antaa ainoastaan jäsenillemme. Lahjatuotteissa hinnat ovat jäsenille muita edullisemmat. Näillä haluamme auttaa kiittämään kirkkomusiikkitoimijoita. Joka vuosi lukuisat jäsenemme saavat jopa 60-vuotismerkkejä kiitoksena 60-vuotta jatkuneesta osallistumisesta kirkkomusiikkitoimintaan. 

Olemme mukana järjestämässä paikallisia ja valtakunnallisia tapahtumia: Lapsi- ja nuorisokuorotapahtumat, kirkkomusiikkiseminaarit, valtakunnalliset musiikkijuhlat, Pohjoismaiset kirkkolaulujuhlat. Lisäksi alueelliset Kirkkomusiikkipiirit järjestävät alueellisesti yhteen kokoavia tapahtumia. Osallistumismaksut ovat jäsenille pääsääntöisesti muita edullisemmat. 

Kannustamme uusia ihmisiä mukaan kirkkomusiikkitoimintaan. Vuosittain järjestettävä valtakunnallinen kirkkomusiikin päivä vie musiikin keskelle arkea. Päivän tapahtumilla rohkaistaan uusia ihmisiä tulemaan mukaan kirkkomusiikkitoimintaan.

Kaikilla jäsenillämme on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista kirkkomusiikkitoimintaa Suomessa tuetaan. Liiton toimintaa ohjaa jäsenistön valitsema hallitus.

Tehdään yhdessä konkreettisia tekoja kirkkomusiikin hyväksi. Annetaan yhteiskunnallisessa keskustelussa kirkkomusiikille kuuluva painoarvo.

Messias Senaatintori

Jäseneksi

Tule mukaan Suomen Kirkkomusiikkiliittoon!
Jäsenenä pääset jäsenetujen piiriin ja olet mukana pitämässä kirkkomusiikkia yhdessä esillä.

Oletko jo Kirkkomusiikkiliiton jäsen? Jäsenseurakunnat näet täältä, jäsenyhdistykset täältä.

Vuoden 2017 alusta alkaen seurakunnat kaikkine musiikkitoimintoineen voivat olla Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäseniä. Lataa seurakuntajäsenten jäsenhakemuslomake täällä.

Myös erilaiset musiikkiyhdistykset, esimerkiksi kuorot, orkesterit ja festivaalit ovat tervetulleita Kirkkomusiikkiliiton paikallispiirien jäseniksi. Ota hakemusasioissa yhteys oman alueesi piirin sihteeriin tai puheenjohtajaan.

Mitä eroa on seurakunta- ja yhdistysjäsenyydessä? Katso esitys täältä.

Ulkomailla toimivien yhdistysten edustajat ovat liittymisasioissa yhteydessä suoraan toiminnanjohtajaan: jonna.aakkula(at)skml.fi / 050 385 9350.

Miksi Kirkkomusiikkiliittoon? Lue täältä
Jäsenmaksut, lue täältä

Suomen Kirkkomusiikkiliitto kutsuu seurakuntia mukaan

Kirkkomusiikkiliitto avasi ovensa seurakuntien jäsenyydelle. Seurakunnat ovat voineet liittyä Kirkkomusiikkiliitoon vuoden 2017 alusta. Yhdistysmuotoisten musiikkiryhmien jäsenyys
paikallisen kirkkomusiikkipiirin kautta säilyy edelleen vaihtoehtoisena mahdollisuutena.

Uudet jäsenseurakunnat ja niissä toimivat musiikkiryhmät lisäävät merkittävästi Suomen laajimman kirkkomusiikin palvelu- ja asiantuntijajärjestön ja sen jäsenistön vaikuttavuutta. Jäsenyyden myötä seurakunnan kaikki musiikkitoiminnot pääsevät Kirkkomusiikkiliiton palveluiden ja jäsenetujen, tapahtumien, koulutusten sekä kustannustoiminnan piiriin. Jäsenkunnan kasvaessa liiton palvelut laajenevat ja ovat tukemassa yhä useampaa kirkkomusiikin harrastajaa ja ammattilaista.

Kirkkoherra, kanttori tai seurakuntaneuvoston jäsen: nyt on mahdollisuus osoittaa arvostusta seurakunnan musiikkityölle, kirkkomusiikille ja sen tekijöille. Esitä seurakuntasi liittymistä Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäsenseurakunnaksi.

Seurakunnissa musisoi lähes 1 000 kanttoria sekä suurin seurakuntien vapaaehtoistoiminnan joukko, noin 50 000 laulajaa ja soittajaa. Tehdään yhdessä konkreettisia tekoja kirkkomusiikin hyväksi. Annetaan yhteiskunnallisessa keskustelussa kirkkomusiikille kuuluva painoarvo: suomalaisen Kirkkomusiikin päivä. Tule mukaan tekemään tavoitteesta totta.